Bc. Jan Pořízek

Diplomová práce

Využití modelů hodnoty zákazníka při měření efektivnosti nástrojů online marketingu

Using customer value models for measuring effectiveness of online marketing tools
Anotace:
Pořízek, J. Využití modelů hodnoty zákazníka při měření efektivnosti nástrojů on-line marketingu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019.Diplomová práce se se zabývá modely pro stanovení hodnoty zákazníka a identi-fikací parametrů, které tuto hodnotu ovlivňují. Byla provedena analýza společnosti a identifikovány parametry do modelů vstupující. Na tomuto základě byl vybrán a následně …více
Abstract:
This thesis deals with models for determinig customer and identifying parameters determinig this value. Company analysis was conducted and key parameters were chosen. On this basis, a model to determine lifetime value of company customers was applied and subsequently modified. Based on the results reccomandations were developed to use customer lifetime value to measure effectivness of online marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Denis Drexler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta