Roman HALA

Bakalářská práce

Robustní detekce laserových stop

Robust Detection Of Laser Blobs
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá detekcí laserových stop. Návrh řešení vychází z metod knihovny OpenCV, které jsou schopny pracovat s obrázky a videem. Cílem je navrhnout program, jenž detekuje laserový paprsek tvaru kříže v reálném čase. Program je optimalizován pro práci s kamerou CMUcam3, která podporuje programy napsané v jazyce C.
Abstract:
This thesis deals with the detection of laser blobs. The proposed solution is based on OpenCV library methods that are able to work pictures pictures and video. The goal is to propose a program that is able to detect the cross-shaped laser beam in real time. The program is optimized to work with the camera CMUcam3 that supports programs written in C.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2011
Identifikátor: 20744

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Erik Král

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HALA, Roman. Robustní detekce laserových stop. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 07. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie