Bc. Denisa Janotová

Diplomová práce

Sociální konstrukce vztahu sociálních pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí k dětským klientům

Social construction of relationship between social workers of child protection services and children clients
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na sociální konstrukci vztahů sociálních pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí k dětským klientům. Koncept sociální konstrukce je využíván ke zkoumání různých způsobů kategorizace, stereotypizace a idealizace významu, budování a udržování vztahu sociálních pracovníků a dětských klientů. Způsoby sociální konstrukce mohou pozitivně i negativně ovlivnit přístup sociálních …více
Abstract:
This thesis examines the social construction of relationship between social workers of child protection services and children clients. The concept of social construction is used to explore different ways how social workers categorize, stereotype and idealize the importance of building and maintaining the relationship between social workers and children clients in child protection services. The social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií