Bc. Martina Šerá, DiS.

Diplomová práce

Sociální konstrukce meditace a jógy jako prostředku duševní hygieny u pomáhajících pracovníků

Social Construction of Meditation and Yoga as a Means of Mental Hygiene in Helping Professions
Anotace:
Diplomová práce zkoumá sociální konstrukci jógy a meditace jako prostředku duševní hygieny u pomáhajících pracovníků. V teoretické části jsou představeny zásadní koncepty sociální konstrukce, kterými jsou kategorizace, idealizace a diskurz. Dále se práce věnuje józe a meditaci které jsou vnímány jako prostředek duševní hygieny. Teoretická část se tedy věnuje také duševní hygieně a jejím aspektům. Dále …více
Abstract:
This thesis examines the social construction of meditation and yoga as a means of mental hygiene in helping professions. In the theoretical part, the key concepts of social construction, which are categorization, idealization, and discourse are introduced. The thesis further focuses on meditation and yoga, which are considered as means of mental hygiene. The theoretical part also discusses mental hygiene …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií