Bc. Ivan Hofmann, DiS.

Diplomová práce

Sociální konstrukce sociální práce s homosexuálními klienty u pomáhajících pracovníků

Social construction of casework with homosexual clients among helping workers
Anotace:
Diplomová práce zkoumá sociální konstrukci práce s homosexuálními klienti u sociálních pracovníků a psychologů. Zaměřuje se na způsoby, kterými sociální pracovníci a psychologové kategorizují, stereotypizují a idealizují práci s homosexuální klientelou. V teoretické části jsou popsány klíčové koncepty sociální konstrukce, kterými je kategorizace, stereotypizace a idealizace. Dále pak seznamuje s homosexuální …více
Abstract:
Master thesis explores social construction of casework with homosexual clients among social workers and psychologists. It focuses on means by which helping workers categorise, stereotypise and idealise the work with homosexual clients. In theoretical part key concepts of social constructions, namely categorisation, stereotypisation and idealisation, are described. Further, homosexual minority and its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Langr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce