Ľuboš Bittner

Bakalářská práce

Proces marketingového manažmentu v malých a stredných podnikoch

The process of marketing management in small and medium-sized enterprises
Abstract:
The bachelor thesis is concerned with marketing management, its process and applications for small and middle-sized enterprises. The first chapter is focused on theory of marketing management, it defines small and middle-sized enterprises and it is dedicated to business management and marketing. The second chapter more in details analyses marketing management, it is dedicated to its importance, it …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá marketingovým manažmentom, jeho procesom a využívaním pre malé a stredné podniky. Prvá kapitola je zameraná na teóriu marketingového manažmentu, definuje malé a stredné podniky, venuje sa podnikateľskému manažmentu a marketingu. Druhá kapitola analyzuje podrobnejšie marketingový manažment, venuje sa jeho významu, charakterizuje procesy marketingového manažmentu, charakterizuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Ing. Zuzana Littvová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management