Bc. Aleš DVOŘÁK

Bakalářská práce

"Dvořák a spol.", případ krajského soudu Ústí nad Labem 1953

"Josef Dvořák and Co." Ústí nad Labem regional court's process in the year 1953
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje soudnímu procesu Krajského soudu v Ústí nad Labem během kterého byli manželé Josef a Zdenka Dvořákovi, za ilegální převoz české emigrantky do západního Německa a za špionážní činnost, odsouzeni k 11 respektive 8 letům těžkého žaláře. Mým úkolem je popsat nejen samotný proces, ale i okolnosti jejich zatčení a věznění, a rovněž popsat jejich vlastní osoby.
Abstract:
This bachelor thesis describes an Ústí nad Labem regional court's process in which spouses Josef Dvořák and Zdenka Dvořáková were sentenced to a punishment and later imprisoned for eleven respectively eight years. It happened because they illegaly transferred one Czech emigrant to the West Germany and they were also considered as spies. My task is to describe the judicial process itself as well as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁK, Aleš. "Dvořák a spol.", případ krajského soudu Ústí nad Labem 1953. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta