Tereza HLŮŽKOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Alergeny v potravinách

Allergens in food
Abstract:
Bakalářská práce "Alergeny v potravinách" se věnuje problematice potravinových alergií. Teoretická část práce se zaměřuje na podstatu, druhy a příznaky potravinových alergií. Je zde popsán rozdíl mezi alergií a intolerancí. Praktická část zahrnuje analýzu stravovacích návyků ženy s potravinovou alergií a návrh jídelníčku, který neobsahuje vybrané alergeny. Jídelníček je sestaven podle zásad racionální …more
Abstract:
The Bachelor thesis "Alergens in food" deals with food allergy problems. The theoretical part deals with definition of food allergy, it means types, symptoms and treatments. The thesis describes the difference between allergies and intolerances. The practical part contains analysis of present eating habits of woman with food alergies and proposal diet that does not contain the selected allergen. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HLŮŽKOVÁ, Tereza. Alergeny v potravinách. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Pedagogy / Health Education