Theses 

Sexualita a sexuální výchova osob s mentálním postižením pohledem vychovatelů v zařízení pro osoby s mentálním postižením – Marie Jurásková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Marie Jurásková

Bachelor's thesis

Sexualita a sexuální výchova osob s mentálním postižením pohledem vychovatelů v zařízení pro osoby s mentálním postižením

-

Sexuality and Sexual Education of People with Mental Disabilities in a Facility for People with Mental Disabilities from the Perspective of Employees

Anotácia: Bakalářská práce nese název Sexualita a sexuální výchova osob s mentálním postižením pohledem vychovatelů v zařízení pro osoby s mentálním postižením. Teoretická část se nejdříve zabývá mentálním postižením jako pojmem, uvádí klasifikaci mentálního postižení. Dále se práce věnuje oblasti sexuality osob s mentálním postižením. Popisuje specifika sexuality osob s mentálním postižením, seznamuje s postoji lidí k sexualitě těchto jedinců. Poslední kapitola teoretické části pojednává o tématu sexuální výchovy lidí s mentálním postižením na praktické škole. Hovoří o provozování sexuální osvěty, zaměřuje se i na vybrané oblasti sexuální výchovy a jejich prevenci. Do těchto oblastí spadá sexuální zneužívání, pohlavně přenosné choroby a nechtěné těhotenství. Praktická část obeznamuje s výzkumným šetřením v kvalitativním pojetí týkajícího se zkušeností vychovatelů se sexuální výchovou osob s těžkým mentálním postižením na střední praktické škole ve Zlínském kraji.

Abstract: Theoretical part deals with mental disability as a term, according to the classification of mental disability. The main goal of this study is to identify the characteristics of sexuality of people with mental disabilities, to describe the sexuality specifics of people with mental disabilities and to introduce other people's attitudes to sexuality of these individuals. Last chapter of theoretical part is concerned with the topic of sex education of people with mental disabilities in the practical school. This part is focused on implementation of sex education. Special attention is given to selected areas of sex education like sexual abuse, sexually transmitted diseases and unwanted pregnancy and their prevention. The practical part analyzes the research which was aimed at the practical experiences of educators with the sexual education of persons with severe mental disabilities in the Practical High School in the Zlín region.

Kľúčové slová: sexualita, sexuální výchova, mentální postižení, osoba s mentálním postižením, vychovatel, praktická škola, prevence

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
  • Zverejniť od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Renata Polepilová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=34323 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Jurásková, Marie. Sexualita a sexuální výchova osob s mentálním postižením pohledem vychovatelů v zařízení pro osoby s mentálním postižením. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 5. 2019 17:05, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz