Theses 

Sexualita a sexuální výchova osob s mentálním postižením pohledem vychovatelů v zařízení pro osoby s mentálním postižením – Marie Jurásková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Marie Jurásková

Bachelor's thesis

Sexualita a sexuální výchova osob s mentálním postižením pohledem vychovatelů v zařízení pro osoby s mentálním postižením

-

Sexuality and Sexual Education of People with Mental Disabilities in a Facility for People with Mental Disabilities from the Perspective of Employees

Abstract: Bakalářská práce nese název Sexualita a sexuální výchova osob s mentálním postižením pohledem vychovatelů v zařízení pro osoby s mentálním postižením. Teoretická část se nejdříve zabývá mentálním postižením jako pojmem, uvádí klasifikaci mentálního postižení. Dále se práce věnuje oblasti sexuality osob s mentálním postižením. Popisuje specifika sexuality osob s mentálním postižením, seznamuje s postoji lidí k sexualitě těchto jedinců. Poslední kapitola teoretické části pojednává o tématu sexuální výchovy lidí s mentálním postižením na praktické škole. Hovoří o provozování sexuální osvěty, zaměřuje se i na vybrané oblasti sexuální výchovy a jejich prevenci. Do těchto oblastí spadá sexuální zneužívání, pohlavně přenosné choroby a nechtěné těhotenství. Praktická část obeznamuje s výzkumným šetřením v kvalitativním pojetí týkajícího se zkušeností vychovatelů se sexuální výchovou osob s těžkým mentálním postižením na střední praktické škole ve Zlínském kraji.

Abstract: Theoretical part deals with mental disability as a term, according to the classification of mental disability. The main goal of this study is to identify the characteristics of sexuality of people with mental disabilities, to describe the sexuality specifics of people with mental disabilities and to introduce other people's attitudes to sexuality of these individuals. Last chapter of theoretical part is concerned with the topic of sex education of people with mental disabilities in the practical school. This part is focused on implementation of sex education. Special attention is given to selected areas of sex education like sexual abuse, sexually transmitted diseases and unwanted pregnancy and their prevention. The practical part analyzes the research which was aimed at the practical experiences of educators with the sexual education of persons with severe mental disabilities in the Practical High School in the Zlín region.

Keywords: sexualita, sexuální výchova, mentální postižení, osoba s mentálním postižením, vychovatel, praktická škola, prevence

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014
  • Accessible from:: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Renata Polepilová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=34323 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

The right form of listing the thesis as a source quoted

Jurásková, Marie. Sexualita a sexuální výchova osob s mentálním postižením pohledem vychovatelů v zařízení pro osoby s mentálním postižením. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Other references 


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 15:12, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz