Klára Kučerová

Bakalářská práce

Hlavní úskalí komunikace mezi porodní asistentkou a lékařem

Main difficulties of communication between midwives and doctors
Anotace:
Bakalářská práce je věnována problematice komunikace mezi porodní asistentkou a lékařem. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou část a výzkumnou část. V teoretické části jsou uvedeny dosavadní poznatky z odborné literatury přibližující problematiku komunikace mezi porodní asistentkou a lékařem. Výzkumná část zjišťuje pomocí nestandardizovaného anonymního dotazníkového šetření nejčastějčí příčiny …více
Abstract:
The thesis is devoted to problems of communication between the midwife and doctor. In the teoretical section are discribe the current knowledge of literature approaching the issue of comminucation between the midwife and doctor. By using non-standardized anonymous questionnaire the research part is deals most common causes of the problem of communication between midwife and doctor.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Vendula Mikšovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kučerová, Klára. Hlavní úskalí komunikace mezi porodní asistentkou a lékařem. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií