Mgr. Jan Jarolímek, MBA

Rigorózní práce

Nemoci z povolání v automobilovém průmyslu v podmínkách Středočeského kraje

Occupational Diseases in the Automotive Industry in Terms of Central Bohemia Region
Anotace:
Předložená rigorózní práce se zabývá analýzou nemocí z povolání v automobilovém průmyslu ve Středočeském kraji z pohledu sociální geografie. Předmětem studia byly tři největší automobilové firmy ve Středočeském kraji, jejichž význam pro hospodářství ČR ovšem hranice kraje přesahuje. Výskyt nemocí z povolání v těchto firmách se nelišil od celostátní průměrné incidence nemocí z povolání (2,9/10000 zaměstnaných …více
Abstract:
This thesis deals with the analysis of occupational diseases in the automotive industry in the Central Bohemian region from the perspective of social geography. There were the three largest automobile companies in the Central Region, whose importance for the country's economy goes beyond the boundaries of the region, chosen. The incidence of occupational diseases in these companies did not differ from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 12. 2013
  • Oponent: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D., RNDr. Jiří Preis, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta