Lucie MATUŠOVSKÁ

Bakalářská práce

Nonverbal communication and cultures

Nonverbal communication and cultures
Abstract:
The main topic of this work is to describe nonverbal communication and its influence on intercultural communication of certain cultures. The theoretical part describes the basic terms related to nonverbal communication ? kinesics, haptics, paralanguage, proxemics, artifacts, environment, as well as intercultural communication characteristics. The practical part compares the differences between Czech …více
Abstract:
Hlavním tématem práce je popsat neverbální komunikaci a její vliv na interkulturní komunikaci jednotlivých kultur. Teoretická část popisuje základní pojmy týkající se neverbální komunikace ? kinezika, haptika, paralingvistika, proxemika, artefakty, prostředí a zároveň také charakteristiku interkulturní komunikaci. Praktická část srovnává rozdíly mezi českou, indickou, čínskou a arabskou kulturou, co …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2013
Zveřejnit od: 14. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATUŠOVSKÁ, Lucie. Nonverbal communication and cultures. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta