Theses 

Význam dotací pro rozvoj města v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Svobodný stát Sasko – Iveta POUČOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Iveta POUČOVÁ

Diplomová práce

Význam dotací pro rozvoj města v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Svobodný stát Sasko

The importance of subsidies for a town development in the Program cross-border cooperation between Czech Republic and Free state of Saxony

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou významu dotací pro rozvoj města v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika ? Svobodný stát Sasko s cílem vyhodnotit konkrétní projekt v rámci Cíle 3 z hlediska ekonomických přínosů pro město. Práce se v úvodní části zabývá Programem přeshraniční spolupráce Česká republika ? Svobodný stát Sasko a vymezuje metody hodnocení veřejných projektů. Stěžejní částí diplomové práce je hodnocení a analýza projektu ?Stezka bez hranic?. Zde je využita analýza nákladů a výnosů, ve které je provedena finanční a ekonomická analýza. Analýza nákladů a výnosů vyvrátila hypotézu, že hodnocení projektu financovaného převážně z evropské dotace bude pozitivní a hodnocení projektu financovaného z vlastních zdrojů bude negativní. Na závěr je navrženo několik alternativ projektu.

Abstract: Thesis deals with the issue significance importance of subsidies for the town development in The program cross-border cooperation between Czech Republic and Free state of Saxony with target to evaluate the specific project within The target 3 from the point of economic benefits for the city. Thesis in the introductory part deals with The program cross-border cooperation between Czech Republic and Free state of Saxony and defines the methods of evaluation of public projects. The most important part of the thesis is the evaluation and analysis of the project "Trail without borders". Here is used analysis of costs-benefit in which is performed a financial and economic analysis. Cost-benefit analysis disproved the hypothesis that the evaluation of a project funded mainly from European subsidies will be positive and evaluation of the project financed from own resources will be negative. In conclusion it proposed several alternatives to the project.

Klíčová slova: analýza nákladů a výnosů (CBA), celospolečenské přínosy, ekonomická analýza, finanční analýza, Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika ? Svobodný stát Sasko

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marcela Holečková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

POUČOVÁ, Iveta. Význam dotací pro rozvoj města v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Svobodný stát Sasko. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 23:33, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz