Bc. Martin Weber

Diplomová práce

Využití trinomického modelu k oceňování finančních opcí

Application of trinomial model for financial options evaluation
Anotace:
Diplomová práce zkoumá využití trinomického modelu při oceňování finančních opcí. V teoretické části uvádí vedle širších poznatků o finančních opcích především základy aplikace multinomických modelů. Projekcí této aplikace ukazuje, že lze vymezit algoritmy použití implikovaného a autonomního trinomického modelu při oceňování. Pro splnění základního cíle diplomové práce byla pomocí praktické části vybrána …více
Abstract:
This thesis investigates the use of trinomial model for the valuation of financial options. The theoretical part deals with the broader understanding of financial options primarily with basic application of multinomic models. Through this application it shows that you can use algorithms for autonomous and implied trinomial model in the valuation. To meet the basic goal of the thesis specific stock …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní