Bc. Martin Weber

Master's thesis

Využití trinomického modelu k oceňování finančních opcí

Application of trinomial model for financial options evaluation
Abstract:
Diplomová práce zkoumá využití trinomického modelu při oceňování finančních opcí. V teoretické části uvádí vedle širších poznatků o finančních opcích především základy aplikace multinomických modelů. Projekcí této aplikace ukazuje, že lze vymezit algoritmy použití implikovaného a autonomního trinomického modelu při oceňování. Pro splnění základního cíle diplomové práce byla pomocí praktické části vybrána …more
Abstract:
This thesis investigates the use of trinomial model for the valuation of financial options. The theoretical part deals with the broader understanding of financial options primarily with basic application of multinomic models. Through this application it shows that you can use algorithms for autonomous and implied trinomial model in the valuation. To meet the basic goal of the thesis specific stock …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
  • Reader: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní