Bc. Jakub Grygar

Bakalářská práce

Stigmatizace v českém prostředí sociálně vyloučených lokalit

Stigmatization in the Czech environment of socially excluded lacalities
Anotace:
Sociálně vyloučené lokality jsou dnes chápány jako zóny strachu a nebezpečí. Práce popisuje způsoby, jakými se může státní aparát podílet na reprodukci stigmatu. Cílem tedy je rekonstruovat fenomén stigmatizace ve státně administrativním diskurzu, jak je zobrazen v tzv. situačních analýzách Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. Pomocí teoretické konstrukce je vytvořen koncept stigmatu …více
Abstract:
Socially excluded localities are currently understood as the places of fear and danger. This thesis describes how state interventions can take part in the reproduction of this stigma. Therefore, the goal of the study is to reconstruct the phenomenon of stigma in the government administrative discourse, as it is displayed in the so-called situation analyses of the Agency for social inclusion in Romani …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Kupka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií