Bc. Natálie Součková

Bakalářská práce

Vzdělávání v době pandemie Covid-19 na základních školách v sociálně vyloučených lokalitách

Education during the Covid-19 pandemic in elementary schools located in socially excluded areas
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje distanční výuce jako důsledku uzavření škol v období pandemie nemoci Covid-19 v kontextu sociálně vyloučených lokalit. Cílem práce je zjistit, v čem je z pohledu učitele specifické vzdělávání v období pandemie Covid-19 na základních školách v sociálně vyloučených lokalitách. Teoretická část představuje kontext distanční výuky a vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with distance learning as a result of school closures during the Covid-19 pandemic in the context of socially excluded areas. The aim of this work is to find out what, from a teacher's point of view, are the specifics of education during the Covid-19 pandemic in primary schools in socially excluded areas. The theoretical part represents the context of distance learning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta