Bc. Jaroslav Adame

Bachelor's thesis

Porovnanie leasingu s inými zdrojmi financovania

Leasing in comparison with other possibilities of financing
Abstract:
The objective of this bachelor work is aimed to analyse and compare leasing with other possibilities of financing, applied to small and medium-sized companies, especially to compare leasing with its most common alternative – bank loan. The basic legislative definitions about small and medium-sized companies in Slovak republic are stated in the first chapter. The second chapter is based on theoretical …more
Abstract:
Obsah tejto bakalárskej práce je orientovaný na problematiku využívania leasingu v porovnaní s inými možnosťami obstarávania majetku, respektíve v porovnaní s najbežnejšou alternatívou leasingu – bankovým úverom. V prvej časti sú špecifikované legislatívne definície pojmov a základné vymedzenia malých a stredných podnikov v rámci Slovenskej republiky. Druhá časť je zameraná na teoretické poznatky ohľadom …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Eva Miklošiková
  • Reader: Ing. Miroslav Krasňan, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK