Ing. Marián Halušťok

Bakalářská práce

Návrh a implementácia controllingu pre malé a stredne veľké firmy

Design and Implemetation of Controlling for small and mid size companies
Abstract:
Bachelor thesis focuses on the implementation and use of controlling in small and mid size companies. The thesis is divided into three parts where the first part is devoted to explanation of history, functions and tasks of controlling and understanding of controlling and also onto controller as a person. The second part of the work focuses on controlling in the selected company and its current practice …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou zavedenia a využívania controllingu v malých a stredných podnikoch. Práca je rozdelená do troch častí, kde prvá časť je zameraná na vysvetlenie histórie, funkcií a úloh controllingu a samotné chápanie controllingu a tiež na osobu controlléra. V druhej časti sa práca zameriava na controlling vo vybranom podniku a aktuálnej praxi pri spolupráci s manažmentom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management