Ing. Martina Jelínková

Diplomová práce

Využití ziskového modelu pro oceňování akcií

Usage of earning model for evaluating of shares
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím ziskového modelu pro oceňování akcií Burzy cenných papírů Praha. Je zaměřena na metody fundamentální analýzy, především pak na praktickou aplikaci ziskového modelu pro zjištění správnosti ocenění vybraných akcií v segmentu SPAD Burzy cenných papírů Praha. V práci je také provedena analýza historických hodnot P/E ratio na světových trzích a v ČR. Závěrem práce je porovnání …více
Abstract:
This diploma thesis deals with usage of earning model for evaluating of shares of Prague Stock Exchange. Is focused on methods of funadmetnal analysis, mainly on practical aplication of earning model for findings of validity evaluating of chosen shares in SPAD segment of Prague Stock Exchange. In thesis is also done analyse of historical values of P/E ratio on the world markets and in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Duspiva, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jelínková, Martina. Využití ziskového modelu pro oceňování akcií. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku