Vlastimil Novák

Disertační práce

Elektrochemická charakterizace redoxních reakcí železa a jeho sloučenin na pevných a pastových elektrodách

Electrochemical characterization of redox reactions of iron and its compounds at solid and carbon paste electrodes
Anotace:
Disertační práce se zabývá elektrochemickou charakterizací redoxních reakcí železa a jeho sloučenin na pevných a pastových elektrodách a aplikací získaných poznatků na problematiku elektrochemických reakcí louženého vysokopecního kalu (VPKL). K tomuto účelu bylo navrženo a modifikováno dělené polyamidové pouzdro uhlíkové pastové elektrody s vyměnitelnými koncovkami, u kterých byl sledován vliv jejich …více
Abstract:
The dissertation deals with the electrochemical characterization of redox reactions of iron and its compounds on solid and carbon paste electrodes and applying the obtained knowledge to the electrochemical reactions of leached blast furnace sludge (BFSL). For this purpose, polyamide split-holder of the carbon paste electrode with exchangeable tips was designed and modified, and its geometrical parameters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 10. 2021
  • Vedoucí: Bruno Kostura
  • Oponent: Ľudovít Dobrovský, Roman Maršálek, Ľubomír Pikna

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava