Monika PLAVECKÁ

Bakalářská práce

Podpůrná opatření ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v základní škole

Supportive measures of education for mentally handicapped children in basic school
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá podpůrnými opatřeními používanými v praxi při vzdělávání žáků s mentálním postižením v základních školách, které nejsou zřízeny podle § 16 odst. 9 školského zákona. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první kapitole uvádím definici, etiologii a klasifikaci mentálního postižení s charakteristikou osob s mentálním postižením. Druhá kapitola teoretické části se …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with supportive measures applied in the education of pupils with mental disabilities in elementary schools. It is divided into a theoretical and practical part. In the first chapter I describe the definition, etiology and classification of mental disability with characteristics of people with mental disabilities. The second chapter of the theoretical part deals with the specifics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLAVECKÁ, Monika. Podpůrná opatření ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v základní škole. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta