Jana TATAROVÁ

Bakalářská práce

Text Analysis, Translation and Commentary: promotional text

Text Analysis, Translation and Commentary: promotional text
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu a překlad propagačních textů webových stránek z anglického do českého jazyka. Cílem práce je vypracovat stylistickou a žánrovou analýzu. Nejprve je uveden teoretický rámec, podle kterého je poté analýza provedena. Dále je před překladem samotným také provedena analýza zdrojových textů. Praktická část páce se zaměřuje na překlad následnovaný komentářem problematických …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the analysis and translation of promotional texts on the web from English to Czech. The aim of this thesis is to conduct a stylistic and genre analysis of the source texts. Firstly, a theoretical famework for the analysis is provided, then, stylistic and genre anaylsis of the source texts is conducted. A translation-oriented analysis is done prior the translation. …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Magdalena Hanusková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TATAROVÁ, Jana. Text Analysis, Translation and Commentary: promotional text. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta