Bc. Lucie Machálková

Diplomová práce

Vývoj politických, ekonomických a sociálních vztahů České republiky a Rakouska po roce 1989

Development of political, economic and social relations between the Czech Republic and Austria after 1989
Anotace:
Předmětem práce je analýza vývoje politických, ekonomických a sociálních vztahů České republiky a Rakouska po roce 1989. Cílem je poukázat na odlišný vývoj vztahů v jednotlivých oblastech, analyzovat jaká témata měla na vývoj vztahů největší vliv, zmapovat nejdůležitější oblasti spolupráce a zhodnotit vzájemné vztahy jako celek.
Abstract:
This thesis is focused on analysis of development of political, economic and social relations of the Czech Republic and Austria after 1989. The aim of this thesis is to point out the different development of relations in individual areas, to analyze which topics have the main influence on the development of relations, to map the most important areas of cooperation and to evaluate mutual relations as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
  • Oponent: Ing. Jakub Černík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta