Nela Hegerová

Bakalářská práce

Zdravá školní jídelna

Healthy school canteen
Anotace:
Hlavním cílem mé bakalářské práce je sledovat školní jídelny a kvalitu stravy, která je dětem poskytována. Zaměřím se na dvě vybrané školy, kde provedu řízený rozhovor s vedoucí školní jídelny. Hlavní tématem rozhovoru je, jak se jim daří naplňovat danou legislativu ve spojitosti s uplatněním v praxi. Cílem je zaměřit se také na průběžné snižování, nebo zvyšování počtu strávníků a analyzuji, do jaké …více
Abstract:
The main aim of my Bachelor's thesis is to monitor school canteens and the quality of meals provided to children. I will concentrate on two selected schools where I will carry out a guided interview with the school canteen manager. The interview will focus mainly on compliance with relevant legislation and its practical implementation. The goal is also to deal with continuous decrease or increase of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/nmvt9/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Blanka Zimáková
  • Oponent: Ing. Zbyněk Vinš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze