Gabriela RAŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Sebeobraz jedinců se zdravotním postižením - v rámci jednoho druhu postižení

Self-image of handicapped persons - within one kind of handicap
Abstract:
V bakalářské práci se budu zabývat sebeobrazem jedinců se zdravotním postižením, v rámci jednoho druhu postižení. Teoretickou část bude tvořit nástin somatické problematiky z hlediska historického, biologické aspekty fyziologické stránky člověka, patopsychologie z hlediska postiženého jedince, sexuální výchova, právní a sociální zákonodárství v demokratické společnosti. Praktickou část budu zaměřovat …more
Abstract:
In my bachelor work I am going to engage in sefl-image of handicapped people, within one kind of handicap. My theoretic part will be constituted by schema of physique issue from the point of history, biological aspects of physiological human aspect,pathological condition from the point of handicapped person, sexual education, legal and social legislation. My practical part I´m going to centre on self …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2011
Accessible from:: 16. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RAŠKOVÁ, Gabriela. Sebeobraz jedinců se zdravotním postižením - v rámci jednoho druhu postižení. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.12.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 16. 12. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta