Theses 

Vliv srovnávačů cen na rozhodovací proces zákazníka – Zuzana Beranová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zuzana Beranová

Bakalářská práce

Vliv srovnávačů cen na rozhodovací proces zákazníka

The influence of comparison engines on customer's decision-making process

Anotace: Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak je rozhodovací proces nákupního chování zákazníka ovlivněn internetovými srovnávači cen. V teoretické části je popsáno nákupní chování zákazníka a rozebrány jednotlivé fáze kupního rozhodovacího procesu. Dále jsou zpracovány obecné informace o srovnávačích, jejich funkcích, nástrojích a službách. Podrobněji jsou popsány srovnávače Heureka.cz a Zboží.cz, které jsou využity v praktické části. Praktická část představuje souhrn výsledků pozorování, ve kterém byl sledován postup pozorovaných osob při hledání na srovnávačích Heureka.cz a Zboží.cz. Pro účely pozorování byl vybrán jeden produkt a sledovaní se snažili zorientovat mezi jeho alternativami a rozhodnout se pro jednu. Výzkum ukazuje, do kterých fází rozhodovacího procesu mohou srovnávače zasahovat a jak tento proces ovlivňují.

Abstract: The main objective of this Bachelor thesis is to find out how is the customer’s decision-making process affected by the price comparison engines online. Theoretic part is dealing with purchase behavior of costumers and describing all the stages of the purchase decision process. Next there is general information about price comparison engines, their functions, tools and services. Comparison engines Heureka.cz and Zboží.cz are described more complexly, because of their involvement in the research part of the thesis. Research part contains the summary of results from the observation, in which participants’ process of searching on the price compassion engines Heureka.cz and Zbozi.cz was observed. For the purposes of this observation had been chosen one product, the participants were trying to orientate between its alternatives and choose one. Research shows what stages of the purchase decision process can the price comparison engines affect and how.

Klíčová slova: rozhodovací proces, rozhodovací proces zákazníka, srovnávače cen

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Robert Čapek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Margareta Münsterová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Text práce Text práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:43, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz