Michaela Pechová

Bakalářská práce

Food styling a nákupní rozhodovací proces zákazníka

Food styling and Consumer Buying Decision process
Anotace:
Tato bakalářská práce, která je celá zaměřena na popis a působení food stylingu, včetně nákupního rozhodovacího procesu zákazníka, je rozdělena na úvod, teoretickou část, praktickou část a závěr. V samém úvodu práce je stručně uveden a nastíněn celkový obsah a zaměření bakalářské práce. Teoretická část obsahuje 4 kapitoly, které se zabývají popisem food stylingu, psychologií marketingové komunikace …více
Abstract:
This bachelor thesis, which is focused on description and effect of food styling, including consumer buying decision proces, is divided into introduction, theoretical part, practical part and conclusion. In the very beginning of the work is briefly outlined the overall content and focus of the thesis. The theoretical part contains 4 chapters dealing with the description of food styling, psychology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: PhDr. Marie Koubová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní