Bc. Libuše Spáčilová

Master's thesis

The Development of an E-learning Course Based on the ADDIE Method

The Development of an E-learning Course Based on the ADDIE Method
Abstract:
Diplomová práce The Development of an E-learning Course According to the ADDIE Method, založená na bakalářské práci Online Language Learning – Idioms, využívá ADDIE modelu, držící se jeho pěti fází, tzn. analýzy, designu, vývoje, realizace a hodnocení, za účelem navržení ideálního online kurzu za podpory smíšeného učení. Výsledkem diplomové práce je online kurz “English figurative language” projektovaný …more
Abstract:
The Diploma thesis The Development of an E-learning Course According to the ADDIE Method, based on the bachelor’s thesis Online Language Learning – Idioms, employs the ADDIE model, following the five phases, i.e. analysis, design, development, implementation, and evaluation, in order to design an ideal online course with the support of blended learning. The outcome of the thesis is an improved online …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2012
  • Supervisor: PhDr. Tamara Váňová
  • Reader: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language