Bc. Aneta Fialová

Bachelor's thesis

Postavení manažera v organizaci, nové trendy ve 21. století.

Positioning of Manager in Company, New Trends in Management of 21st century
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na proměnu manažera od počátku manažerské profese až po 21. století. Zabývá se nejprve historickými poznatky o vývoji manažera, jeho chování a postavení ve firmě vlivem změny doby. V práci se potom autorka věnovala popisu trendů 21. století a samotným manažerem 21. století, který se těmto trendům a změnám přizpůsobuje. Zjištěné informace autorka práce aplikovala na hypotézy …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the change of managers from the beginning of management as a profession to the 21st century. At first, it discusses historical findings concerning the development of managers, their behaviour, and their position in companies as a result of time changes. The author then devoted a part of this work to the description of different trends of the 21st century who adapts himself …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Jan Lojda, CSc.
  • Reader: Ing. Helena Cetlová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS