Jana Sotorníková

Bakalářská práce

Právne následky vadnosti právnych úkonov

Legal conseqeunces of imperfection legal actions
Abstract:
The object of my bachelor work is to define the legal effects of imperfect legal acts by the view of Civil law. I define the legal act and its essentials and thereafter the consequences of breaching some of these essentials. It concerns the view of recent law on this topic.
Abstract:
Cieľom mojej bakalárskej práce je výklad právnych následkov vadných právnych úkonov z pohľadu občianskeho práva. Charakterizujem právny úkon a jeho náležitosti a následne dôsledky nesplnenia niektorej z týchto náležitosti. Jedná sa o pohľad na danú tému z pozície aktuálneho práva.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Vladislav Marko
  • Oponent: JUDr. Petra Andorová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma