Mgr. Hana Karchňáková

Rigorózní práce

Právní jednání a jeho neplatnost

Legal act and its invalidity
Anotace:
Rigorózní práce se zabývá právním jednáním a jeho základní vadou v podobě neplatnosti. Úvodní část práce je věnována vymezení právního jednání prostřednictvím podrobného rozboru jeho jednotlivých pojmových znaků. Věnuji se také tomu, co se právním jednáním pouze zdá býti, tedy nicotnému právnímu jednání a důvodům, které k němu vedou. Ve druhé, obsáhlejší části práce se zaměřuji na neplatnost právního …více
Abstract:
The thesis deals with the legal act and its fundamental flaw in the form of invalidity. Intoductory part of the thesis is dedicated to defining the legal act through a detailed analysis of its constitutive elements. I also pay attention to what only seem to be legal act, thus non-existing legal act and the reasons that lead to it. In the second, more extensive part I focuse on the invalidity of legal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2017
  • Oponent: JUDr. Jiří Handlar, Ph.D., JUDr. David Uhlíř

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta