Bc. Anastasiia RUBEZHYNA

Master's thesis

Genderové stereotypy v reklamě na Ukrajině a v Česku

Gender stereotypes in advertising in Ukraine and the Czech Republic
Abstract:
Má Magisterská práce s tématem Používání genderovych stereotypů v reklamě na Ukrajině a v Česku. To je spojeno s meziročním zvyšováním projevů fyzickych, psychologickych a sexuálních útoků proti ženám. Jedním z důvodů existence kultury násilí proti ženám jsou stereotypní představy o kvalitách a rolích žen a mužů v různych společnostech neboli genderové stereotypy. Nejvíce populárním zdrojem translace …more
Abstract:
My Master's thesis on the topic of using gender stereotypes in advertising in Ukraine and the Czech Republic. This is associated with an annual increase in the manifestations of physical, psychological and sexual attacks against women. One of the reasons for the existence of a culture of violence against women is stereotyped ideas about the qualities and roles of women and men in different societies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RUBEZHYNA, Anastasiia. Genderové stereotypy v reklamě na Ukrajině a v Česku. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Art and Design

Master programme / field:
Fine Art / Photography and Time-Based Media - Applied and Advertising Photography

Theses on a related topic