Bc. Anastasiia RUBEZHYNA

Master's thesis

Genderové stereotypy v reklamě na Ukrajině a v Česku

Gender stereotypes in advertising in Ukraine and the Czech Republic
Anotácia:
Má Magisterská práce s tématem Používání genderovych stereotypů v reklamě na Ukrajině a v Česku. To je spojeno s meziročním zvyšováním projevů fyzickych, psychologickych a sexuálních útoků proti ženám. Jedním z důvodů existence kultury násilí proti ženám jsou stereotypní představy o kvalitách a rolích žen a mužů v různych společnostech neboli genderové stereotypy. Nejvíce populárním zdrojem translace …viac
Abstract:
My Master's thesis on the topic of using gender stereotypes in advertising in Ukraine and the Czech Republic. This is associated with an annual increase in the manifestations of physical, psychological and sexual attacks against women. One of the reasons for the existence of a culture of violence against women is stereotyped ideas about the qualities and roles of women and men in different societies …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUBEZHYNA, Anastasiia. Genderové stereotypy v reklamě na Ukrajině a v Česku. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Art and Design

Master programme / odbor:
Fine Art / Photography and Time-Based Media - Applied and Advertising Photography

Práce na příbuzné téma