Dana Chovancová

Bachelor's thesis

Vzdělávání seniorů na Senior akademii v Brně očima lektorů

Education of senior citizens at the Senior academy in Brno through the eyes of lecturers
Abstract:
Senior akademie v Brně představuje speciální studijní program pro seniory ve formátu celoživotního vzdělávání, který je zaměřený na bezpečnostní problematiku. Bakalářská práce s názvem: "Vzdělávání seniorů na Senior akademii v Brně očima lektorů" se zabývá specifiky vzdělávání této věkové kategorie, která je velmi náročnou, ale zároveň velmi vděčnou a zvídavou skupinou studentů. Práce je zaměřena na …more
Abstract:
The Senior Academy in Brno represents special study program for seniors in the way of lifelong education, which focuses on safety issues. The bachelor thesis called: "Education of senior citizens at the Senior academy in Brno through the eyes of lecturers" concerns about the specifics of the education of this age group, which is very difficult, but also very grateful and curious group of students.This …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 6. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Zuzana Hrnčiříková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Chovancová, Dana. Vzdělávání seniorů na Senior akademii v Brně očima lektorů. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Specialization in pedagogy / Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector

Theses on a related topic