Diana WOJNAROVÁ

Bachelor's thesis

Sociální percepce osobnosti učitele jejich žáky

Social perception of teacher personality by their pupils
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce je prozkoumat a odhalit sebepercepci daných učitelů a způsoby sociální percepce učitelů ze strany jejich žáků za pomocí Inventáře přídavných jmen a zjistit míru, do jaké se tyto jevy shodují. Skládá se z teoretické a praktické části. Tato bakalářská práce se snaží popsat faktory, které ovlivňují způsob sociální percepce na straně žáků a vztah mezi žákem a učitelem. V teoretické …more
Abstract:
The central objective of my thesis is to closely examine and compare teachers? self-perception of their personalities with their pupils? perception of their personalities. I used an Inventory of adjectives to discover how closely these perspectives correspond. The thesis consists of two parts,theoretical and practical. The thesis attempts to describe those factors which influence the way in which pupils …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2015
Accessible from:: 5. 1. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

WOJNAROVÁ, Diana. Sociální percepce osobnosti učitele jejich žáky. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.1.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 5. 1. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta