Tereza DANIELOVÁ

Master's thesis

Užívání výukových zdrojů tištěné a digitální povahy v předmětu český jazyk na 2. stupni základní školy

Using of printed and digital teaching and learning resources in the Czech language lessons in lower secondary school
Abstract:
Diplomová práce prezentuje výzkum zaměřený na užívání učebnic ve výuce českého jazyka na 2. stupni základních škol. Hlavním cílem bylo zjistit, jaké výukové zdroje používají učitelé ve výuce a při přípravě na ni a k jakým účelům, a zda se liší účely užívání tištěných a digitálních zdrojů. Výzkum, který byl veden kvantitativně, byl postaven na metodě online dotazníků.
Abstract:
The diploma thesis presents a research regarding the field of the use of textbook in the Czech language in the lower secondary schools. The aim of the thesis was to find out what teaching and learning resources the lower secondary teachers use and for what purposes, and if there is a difference between the purposes of use of printed and digital resources. The research was conducted quantitative based …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Iva Červenková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DANIELOVÁ, Tereza. Užívání výukových zdrojů tištěné a digitální povahy v předmětu český jazyk na 2. stupni základní školy. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta