Tereza DANIELOVÁ

Master's thesis

Užívání výukových zdrojů tištěné a digitální povahy v předmětu český jazyk na 2. stupni základní školy

Using of printed and digital teaching and learning resources in the Czech language lessons in lower secondary school
Anotácia:
Diplomová práce prezentuje výzkum zaměřený na užívání učebnic ve výuce českého jazyka na 2. stupni základních škol. Hlavním cílem bylo zjistit, jaké výukové zdroje používají učitelé ve výuce a při přípravě na ni a k jakým účelům, a zda se liší účely užívání tištěných a digitálních zdrojů. Výzkum, který byl veden kvantitativně, byl postaven na metodě online dotazníků.
Abstract:
The diploma thesis presents a research regarding the field of the use of textbook in the Czech language in the lower secondary schools. The aim of the thesis was to find out what teaching and learning resources the lower secondary teachers use and for what purposes, and if there is a difference between the purposes of use of printed and digital resources. The research was conducted quantitative based …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Iva Červenková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DANIELOVÁ, Tereza. Užívání výukových zdrojů tištěné a digitální povahy v předmětu český jazyk na 2. stupni základní školy. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta