Bc. Hana Malovaná

Diplomová práce

Komunikační strategie vybrané destinace cestovního ruchu

Communication Strategy of Selected Destination Tourism
Anotace:
Předmětem diplomové práce je vytvoření návrhu komunikační strategie vybrané destinace cestovního ruchu. Práce se skládá ze tří částí: teoretické, praktické a projektové. První část se věnuje vymezení teoretických východisek marketingové komunikace a destinace cestovního ruchu. Praktická část popisuje charakteristiku vybrané destinace, analyzuje současný stav komunikačních aktivit a nezbytné analýzy …více
Abstract:
The diploma thesis on designing the communication strategy of a selected destination of defines the theoretical founations of marketing communication and destinations of tourism. The practical part describes the characteristics of the selected destination, analyzes the current state of communication activities and the necessary analysis and investigation that lead to the actual draft of the communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Malovaná, Hana. Komunikační strategie vybrané destinace cestovního ruchu. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace