Bc. Viktor Hýbl

Bachelor's thesis

Porovnání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Charty základních práv Evropské unie. Budoucnost ochrany lidských práv v Evropské unii

The Comparison of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Charter of the Fundamental Rights of the European Union. The Future of the Protection of Human Rights in the European Union
Anotácia:
Název: Porovnání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Charty základních práv Evropské unie. Budoucnost ochrany lidských práv v Evropské unii. Metoda: Bakalářská práce bude založena na komparaci Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Charty základních práv Evropské unie a srovnání systémů ochrany lidských práv v rámci Rady Evropy a Evropské unie. Postup: Bakalářská práce …viac
Abstract:
Title: The Comparison of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Charter of the Fundamental Rights of the European Union. The Future of the Protection of Human Rights in the European Union. Method: Diploma work is concentrated on the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Charter of the Fundamental Rights of the European …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2006
  • Vedúci: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií