Ing. Mgr. Andrea Řezníčková

Diplomová práce

Seberegulace v sociální oblasti v kontextu zvládání zátěže, self-esteem a self-efficacy v období pozdní adolescence

Self-regulation in the social sphere in the context of coping, self-esteem and self-efficacy in late adolescence
Anotace:
Práce se zabývá mapováním seberegulačních mechanismů v sociální oblasti v období pozdní adolescence, přičemž vychází z Baltesovy teorie celoživotního vývoje SOC mechanismů (selekce, optimalizace, kompenzace a selekce založené na ztrátě). Práce zkoumá vztahy mezi mechanismy SOC a self-esteem a self-efficacy v období pozdní adolescence a také vztahy mezi mechanismy SOC a volbou copingových strategií …více
Abstract:
This thesis maps the self-regulation mechanisms in the social sphere in late adolescence. The research is based on Baltes's life-span developmental theory of SOC mechanisms (selection, optimization, compensation and loss-based selection). This thesis investigates the relationship between SOC mechanisms and self-esteem, and self-efficacy in late adolescence and also deals with the relationship between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Katarína Durkáčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta