Bc. David Mikulica

Bachelor's thesis

Využití Adobe Flash pro tvorbu interaktivních studijních opor pro distanční vzdělávání

Utilization of Adobe Flash for a creation of interactive educational materials for distance education
Abstract:
Bakalářská práce „Využití Adobe Flash pro tvorbu interaktivních studijních opor“ pojednává o tvorbě interaktivních multimediálních výukových opor, které vedou ke zkvalitnění výukového procesu. Školy používají multimediální výukové opory přispívající k větší efektivitě výuky jak v distančním vzdělávání, tak i v prezenční výuce. Cílem bakalářské práce je vytvoření metodické příručky pro tvorbu těchto …more
Abstract:
Bachelor thesis „Utilization of Adobe Flash for a creation of interactive educational materials“ deals with a creation of interactive multimedia tutorial materials which lead to the improvement of educational process. These materials contributing to the high effectiveness of education are being used at schools in distant studies as well as in daily studies. The aim of my Bachelor thesis is to produce …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2008
  • Supervisor: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education