Bc. Markéta Pančíková

Master's thesis

Projekt na založení agentury domácí péče

Project to Set Up a Home Care Agency
Abstract:
Diplomová práce se věnuje založení agentury domácí péče ve Zlínském kraji, na Uherskohradišťsku. Hlavním cílem je připravit projekt, který povede k založení a provozu agentury domácí péče. Teoretická část se zaměřuje na podnikání, podnikatelský plán, domácí péči a její financování. Praktická část se zabývá PEST, Porter a SWOT analýzou domácí péče, jejichž podklady byly využity v projektové části práce …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of establishment of a home care agency in the district of Uherské Hradiště, located in the Zlin region. The main target of the thesis is to prepare a project, that will lead to the establishment and operation of a home care agency. The theoretical part focuses on business, business plan, home care and its financing. The practical part deals with PEST, Porter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Pančíková, Markéta. Projekt na založení agentury domácí péče. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe