Eliška Laksarová

Bakalářská práce

Etnografie resocializace odsouzených

Ethnography of the resocialization process of convicts
Anotace:
Tato bakalářská práce se soustředí na etnografii procesu resocializace odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody. Předmětem této práce byl proces socializace a resocializace, historický vývoj konceptu trestání, druhy programů zacházení a v neposlední řadě také různé otázky, které souvisí s procesem resocializace. Praktická část byla prováděna ve věznici Hradec Králové, v objektu, který se nazývá …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on ethnography of the resocialization process of convicts serving a sentence of imprisonment. The subjects of this study were process of socialisation and resocialisation, the historical evolution of the concept of punishment, programs of threating and last but not least also a lot of different issues related to the resocialization. The practical part was conducted in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Ryška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Laksarová, Eliška. Etnografie resocializace odsouzených. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická