Dominik Štirba

Bakalářská práce

Otevřená právní data

Open Legal Data
Anotace:
Tato práce je zaměřena na poskytování právních informací prostřednictvím otevřených dat. Jejím hlavním cílem je zjistit stav otevřenosti zveřejňovaných pramenů práva a dalších právních informací orgány veřejné správy v České republice. Stav otevřenosti je odvozen od legislativního základu pro svobodný přístup k informacím, dále dle definovaných stupňů otevřenosti otevřených dat a z příkladů právních …více
Abstract:
This thesis is focused on providing legal information through open data. Its main objective is to determine the state of openness of published sources of law and other legal information by public authorities in Czech Republic. The state of openness is derived from the legislative basis for free access to information, the defined degrees of openness of open data and examples of legal information systems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Jakub Harašta, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. MgA. Jakub Míšek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika ve veřejné správě