Bc. Karolína Sobišková

Bakalářská práce

Psychologické aspekty podpory prodeje zaměřené na děti

Psychological aspects of sales promotion aimed at children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá psychologickými aspekty podpory prodeje zaměřené na děti. Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, jak působí na děti mladšího školního věku podpora prodeje a zda je na ně efektivně cílená. A také v dalším případě, jak mohou děti ovlivnit své rodiče při nakupování. Výstupem práce bude sledování situací a podnětů na zaměřené děti. Bylo provedeno objektivní pozorování subjektů …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with Psychological aspects of sales promotion aimed at children. Main goal of the bachelor’s thesis is to find out, how to sales promotion affects children of younger school age and is it effectively targeted at them. Also in another case, how children can influence their parents when shopping. The out put of the work will be monitoring situations and initative for focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2020
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní