Bc. Hana Skarbinová

Diplomová práce

Uplatnění psychologie v marketingu

The application of psychology in marketing
Anotace:
Tématem této diplomové práce je využití psychologie jako nepostradatelného nástroje v oboru marketingu a to zejména v marketingové komunikaci. Zde je způsob integrace a aplikace psychologických prvků rozhodující pro budoucí chování a rozhodování spotřebitelů. Následují nejvyužívanější druhy marketingových strategií s konkrétním nasazením prvků psychologického působení. Současná digitální doba a rozvoj …více
Abstract:
The subject of this Master’s thesis is the application of psychology as a neccesary tool in the field of marketing especially in marketing communication. The integration and application of psychological elements is decisive in understanding the future behavior and decision making of consumers. The most useful kinds of marketing strategies with actual application of psychological elements are following …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/yxb4o/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze