Bc. Sergii Lukov

Bakalářská práce

Znalostní management a jeho využití v podnikové praxi

Knowledge management and its use in business practice
Anotace:
Daná bakalářská práce je věnována znalostnímu managementu, a to té jeho rovině, která je zaměřena na aplikací znalostního managementu v praxi. Práce má klasickou strukturu a je rozdělena do teoretické a praktické části. Hlavním cílem této práce je na základě vlastní analýzy uvést doporučení vyplývající z managementu znalostí pro zkoumaný podnik. Tvorbě doporučení předchází samostatný výzkum v dané …více
Abstract:
This bachelor thesis is dedicated to knowledge management, which is provided in companies. The work has a classical structure and is divided into theoretical and practical parts. The main aim of this work is based on recommendations arising from the analysis of knowledge management in the given company. Suggesting recommendations is preceded by independent research in the company. Research is carried …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Jiří Kubín
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance