Bc. Marie Hirschnerová

Bakalářská práce

Inventář Rodinného archivu Lokšů

The Inventory of the Lokša Family Archive
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zpracováním Rodinného archivu Lokšů uloženého v Archivu města Brna. V první části práce se pojednává o stavu fondu, třídění dokumentů a vytváření pořádacího schématu, obsah a charakteristika dokumentů v jednotlivých sériích a složkách. Druhá část sepisuje zdroje informací a postupy použité pro zpracování životopisů. Poslední část obsahuje vlastní inventář Rodinného archivu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the proces of making an inventory for the Lokša Family Archive stored in the City archive of Brno. The first part of the thesis deals with the condition of the fund, the sorting of the documents, development of an organizational structure and the contents and characteristics of the documents in individual series and folders. The second part draws up sources of information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Čermáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta